පිරිමි එල්ලේ ශූරතාවය ජපුරත් කාන්තා ශූරතාවය කැළණියත් ඩැහැගනිති

පිරිමි එල්ලේ ශූරතාවය ජපුරත් කාන්තා ශූරතාවය කැළණියත් ඩැහැගනිති

සමාරම්භ උළෙළේ සිට දින කිහිපයක් ගත් වී ඇති මේ මොහොතේ SLUG XIII-2019 ක්‍රීඩා උළෙළ තුළ තරඟ ඉසව් කිහිපයක්ම මුලුමනින්ම පාහේ අවසන් වඇත.NetBall,Taekwondo,Swimming,Badminton වැනි තරඟ රැසක අවසානයත් සමග ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් ස්වකීය ජයග්‍රහණයෙන් ප්‍රීතියට පත්වෙද්දී කිරුළු අහිමි කණ්ඩායම් උපේක්ෂාවෙන් ස්වකීය අහිමිවීම විඳ දරාගනු ඇත. දිනුම පැරදුම සමව විඳ දරාගැනීම ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණයයි.දහතුන්වන SLUG ක්‍රීඩා උළෙළේ පිරිමි එල්ලේ ක්‍රීඩා ඉසව්ව මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදීද කාන්තාඑල්ලේ ක්‍රීඩා ඉසව්ව මාතර දික්වැල්ල විජිත විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංහණයේද පුරා දින තුනක් පුරා පැවැත්වුණ අතර මේ වනවිට පිරිමි සහ කාන්තා යන අංශ දෙකෙහිම තරඟ නිමාවට පත් වී ඇත.

පිරිමි සහ කාන්තා එල්ලේ ක්‍රීඩා ඉසව්වේ මූලික වටයේ තරඟ A,B,C,D යන කාණ්ඩ හතරක් යටතේ පැවැති අතර, පිරිමි ඉසව්වේ මූලික වටයේ තරඟ වලින් A,B,C,D කාණ්ඩ වලින් පිළිවෙළින් පේරාදෙණිය කණ්ඩායම සහජයවර්ධනපුර කණ්ඩායම, රජරට කණ්ඩායම සහ රුහුණ කණ්ඩායම, කැළණිය කණ්ඩායම සහ නැගනහිරකණ්ඩායම, සබරගමුව සහ කොළඹ කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟ වටයන්ට සුදුසුකම් ලැබීය.තවද කාන්තා එල්ලේ තරඟ ඉසව්වෙන් A,B,C,D කාණ්ඩ වලින් පිළිවෙළින් වයඹ කණ්ඩායම සහ කැළණිය කණ්ඩායම,පේරාදෙණිය කණ්ඩායම සහ ජයවර්ධනපුර කණ්ඩායම,රුහුණ කණ්ඩායම සහ කොළඹ කණ්ඩායම,රජරට කණ්ඩායම සහ යාපනය විස්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟ වටයන්ට සුදුසුකම් ලැබීය.පිරිමි අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරඟවලින්,ජයවර්ධනපුර කණ්ඩායම සහ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම් අතර පැවැති තරඟයෙන් ජයවර්ධනපුර කණ්ඩායමත්(04/03) රජරට කණ්ඩායම සහ කොළඹ කණ්ඩායම අතර පැවැති තරඟයෙන් කොළඹ කණ්ඩායමත් (03/02)පේරාදෙණිය කණ්ඩායම සහ නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම අතර පැවැති තරඟයෙන් පේරාදෙණිය කණ්ඩායම(05/02) සබරගමුව කණ්ඩායම සහ රුහුණ කණ්ඩායමත් අතර පැවැති තරඟයේදී කණ්ඩායම් දෙකම සම ලකුණු (06/06) ලබාගත් අතර පන්දු පහේ අවස්ථා දෙකකදීද ලකුණු සමවීම හේතුවෙන් කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමෙන් සබරගමුව කණ්ඩායමත් ජයග්‍රහණය කරමින් පිරිමි අවසන් පූර්ව තරඟ වටයන්ට සුදුසුකම් ලැබීය.

මින් අනතුරුව රුහුණ කණ්ඩායම සහ යාපනය කණ්ඩායම අතර පැවැති කාන්තා අවසන් පූර්ව තරඟ වටයෙන් ජයගත් රුහුණ කණ්ඩායම (05/04) සහ රජරට සහ කැළණිය කණ්ඩායම් අතර පැවැති කාන්තා අවසන් පූර්ව තරඟයලකුණු සමවීමෙන්(04/04) අමතර පන්දු පහක වට දෙකක් ක්‍රීඩා කළ අතර එයින් ජයගත් කැළණිය කණ්ඩායම කාන්තා එල්ලේ අවසන් වටයට ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසුකම් ලබාගත්හ.කාන්තා එල්ලේ ක්‍රීඩා ඉසව්වේ තෙවන ස්ථානය සඳහා යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සහ රජරට කණ්ඩායම අතර පැවැති තරඟයෙන් යාපනය විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම (04/02) ජය හිමි කරගත්හ.එමෙන්ම කාන්තා එල්ලේ ශූරතාවය සහ අනුශූරතාවය සඳහා කැළණිය කණ්ඩායම සහ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයිය කණ්ඩායම අතර පැවැතිතරඟයෙන් අතිවිශිෂ්ඨ ජයක් වාර්තා කළ කැළණිය කාන්තා එල්ලේ ශූරියන් මෙවර SLUG2019 ක්‍රීඩා උළෙළේඑල්ලේ ඉසව්වේ ශූරතාවය(09/01) හිමි කරගනිත්දී රුහුණු විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායමට අනුශූරතාවයෙන් සෑහීමට පත්වීමට සිදුවිය.

පිරිමි එල්ලේ ක්‍රීඩා ඉසව්වේ ශූරතාවය සඳහා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය සහ ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම අතර පැවැති තරඟයෙන් තියුණු ජයක් වාර්තා කළ ජයවර්ධනපුර කණ්ඩායම (04/03) මෙවර SLUG2019 එල්ලේක්‍රීඩා ඉසව්වේ ශූරතාවය හිමි කරගනිත්දී සබරගමුව කණ්ඩායමට අනුශූරතාවය හිමිවිය.

මේ අනුව දින තුනක් පුරා අඛණ්ඩව පැවැති එල්ලේ ක්‍රීඩා ඉසව්වේ නිමාව සනිටුහන් කරමින්,කාන්තා අංශයෙන් ශුරතාවය,කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයත් අනුශූරතාව, රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය හිමිකරගනිත්දී පිරිමි අංශයෙන් ශූරතාවය ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයත් අනුශූරතාවය,සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය හිමිකරගත්හ.

තීරණාත්මක සහ උද්වේගකර දින තුනක සටනකින් අනතුරුව එල්ලේ ශූරතා සහ අනුශූරතා හිමිකරගත් කාන්තා සහ පිරිමි කණ්ඩායම් වලට MoraSpirit අපගේ උණුසුම් සුභපැතුම්.Want to keep in touch with ongoing university sports news?
SUBSCRIBE
to our email newsletter now.

Comments