කැලණිය සහ සබරගමුව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල වොලිබෝල් තරඟවල තම අණසක පතුරුවයි.

කැලණිය සහ සබරගමුව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල වොලිබෝල් තරඟවල තම අණසක පතුරුවයි.

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරගාවලිය යටතේ වොලිබෝල් තරඟ පසුගිය දෙසැම්බර් 17 සිට 20 වන දින දක්වා පුරා දින 4ක් ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. පිරිමි සහ කාන්තා ඉසව් දෙකෙහිදීම අවසන් තරගය සඳහා කැළණිය සහ සබරගමු විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් තේරීපත් වීම කැපී පෙනුණු සිදුවීමක් විය. නිමාවට පත්වූ තරගාවලිය පිළිබඳව MoraSpirit අපගේ මතකය මෙම ලිපිය හරහා පාඨක ඔබ වෙත විවර කරලමු.

පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය මූලික අදියරේදී කණ්ඩායම් 16ක සහභාගීත්වයෙන් යුතුව කාණ්ඩ 4ක් යටතේ පැවැත්විණි. A කාණ්ඩය යටතේ තමන් මුහුණදුන් තරග සියල්ල ජයගත් සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සහ අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් සපුරන ලදී. තමන් මුහුණදුන් තරග 2 බැගින් පරාජයට පත් වූ පේරාදෙණිය හා සෞන්දර්‍ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් වලට පළමු වටයෙන්ම තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට සිදු විය. B කාණ්ඩය යටතේ පැවති තරග වඩාත් උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තේ වයඹ, යාපනය සහ රජරට විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් 3ම තමන් මුහුණදුන් තරග 2 බැගින් ජයගැනීම නිසාවෙනි. ඒ අතරින් වැඩි ලකුණු වේගයක් සහිතව වයඹ සහ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබූ අතර රජරට විශ්ව විද්‍යාලය සහ තමන් මුහුණදුන් තරග 3ම පරාජයට පත් වූ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය තරගාවලියෙන් ඉවතට විසිවිණි. C කාණ්ඩය යටතේ තරග බිමට පිවිසි කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය තමන් මුහුණදුන් තරග 3ම ජයගත් අතර තමන් මුහුණදුන් තරග 3න් 2ක් ජයගත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සමග අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තම ස්ථානය වෙන්කර ගන්නා ලදී. මුහුණදුන් තරග දෙකම පරාජයට පත්වූ රුහුණ සහ නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් තරගාවලියෙන් ඉවතට විසිවිණි. D කාණ්ඩය යටතේ තරග කළ මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාශයක් පෙන්නුම් කරමින් තරග 3ම ජයගත් අතර මුහුණදුන් තරග 3න් දෙකක් ජයගත් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය සමග අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට තේරී පත්විය. තරග 1ක් පමණක් ජය ලැබූ වවුනියා විශ්ව විද්‍යාලය සහ තරග 3ම පරාජයට පත්වූ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලය තරගාවලියෙන් ඉවතට විසිවිය.

කාන්තා වොලිබෝල් තරගාවලිය ද මූලික අදියරේදී කණ්ඩායම් 14ක සහභාගීත්වයෙන් යුතුව කාණ්ඩ 4ක් යටතේ පැවැත්විණි. A කාණ්ඩය යටතේ තමන් මුහුණදුන් තරග දෙකම ජයගත් සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සහ අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලය පරාජයට පත් කිරීමට සමත් වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තම ස්ථානය තහවුරු කරගන්නා ලදී. තමන් මුහුණදුන් තරග 2ම පරාජයට පත් වූ අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලයට පළමු වටයෙන්ම තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට සිදු විය. B කාණ්ඩය යටතේ තරග වැද මුහුණදුන් සියලු තරග ජයගත් කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය සහ තරග තුනෙන් දෙකක් ජයගත් මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට තේරී පත්වූ අතර එක් තරගයක් පමණක් ජයගත් නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලය සහ තමන් මුහුණදුන් තරග 3ම පරාජයට පත් වූ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය තරගාවලියෙන් ඉවතට විසිවිණි. C කාණ්ඩය යටතේ තරග බිමට පිවිසි පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය තමන් මුහුණදුන් තරග 3ම ජයගත් අතර තමන් මුහුණදුන් තරග 3න් 2ක් ජයගත් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සමග අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තම ස්ථානය වෙන්කර ගන්නා ලදී. එක් තරගයක් පමණක් ජයගත් යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය සහ මුහුණදුන් තරග තුනම පරාජයට පත්වූ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් තරගාවලියෙන් ඉවතට විසිවිණි. D කාණ්ඩය යටතේ තරග කළ රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාශයක් පෙන්නුම් කරමින් මුහුණදුන් තරග 2ම ජයගත් අතර වයඹ විශ්ව විද්‍යාලටට එරෙහි තරගය ජයගත් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය සමග අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට තේරී පත්විය. තරග 2ම පරාජයට පත් වූ වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය තරගාවලියෙන් ඉවතට විසිවිය.

පිරිමි සහ කාන්තා අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග සියල්ල තරග වට 2-0ක් ලෙස අවසන් වීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් විය. සබරගමුව, වයඹ, කැළණිය සහ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් පිරිමි වොලිබෝල් අවසන් පූර්ව වටයේ තම ස්ථානය තහවුරු කරගන්නා ලද්දේ පිළිවෙලින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, මොරටුව, අග්නිදිග සහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් පරාජයට පත් කරමිනි. කාන්තා අංශයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගවලදී මොරටුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කැළණිය සහ සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාල ජයග්‍රහණ වාර්තා කළේ පිළිවෙලින් රුහුණ, පේරාදෙණිය, රජරට සහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලවලට එරෙහිවයි.

අවසන් පූර්ව වටයේ තරගවලදී වඩාත් තියුණු තරග කිහිපයක්ම අපහට දැකගැනීමට හැකිවිය. පිරිමි අවසන් පූර්ව වටයේ පළමු තරගය අතිශය තරගකාරී මුහුණුවරක් සමග අවසානය කරා ළඟා වූයේ තරග වට 3-2ක ජයක් සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයට ලබාදෙමිනි. ඔවුන් අතින් පරාජයට පත් වූයේ වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායමයි. අනෙක් අවසන් පූර්ව තරගය තරග වට 3-0ක් ලෙස ජයගත් කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය අවසන් තරගයේ තම ස්ථානය වෙන් කරගත්තේ ප්‍රතිවාදී යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසන් තරග බලාපොරොත්තු සුන් කරලමිනි. කාන්තා අවසන් පූර්ව වටයේ තරග දෙකම අවසන් වූයේ තරග වට 3-0ක් ලෙස සබරගමුව හා කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලවලට ජය හිමිකර දෙමිනි. පිළිවෙලින් මොරටුව හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම් එම තරගවලදී පරාජයට පත් වන ලදී.

පිරිමි වොලිබෝල් තෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් පැවති තරගයද තියුණු මුහුණුවරක් ගත් අතර තරග වට 3-1 ක් ලෙස යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය තරගය ජය ගත්තේ වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයට සිව්වන ස්ථානයෙන් සෑහීමට පත්වීමට කටයුතු සලසාලමිනි. කාන්තා වොලිබෝල් තෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට තරග වට 3-0ක් ලෙස තරගය ජයගත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සමත් වූයේ මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමිනි. 

අවසන් දිනයේ පැවති පිරිමි සහ කාන්තා අංශ දෙකෙහිම අවසන් තරග සඳහා ක්‍රීඩකයින් මෙන්ම දිරිගන්වන්නන්ද උනන්දු සහගත දෑසින් බලා සිටියේ කැළණිය හා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයීය පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් 4ම අවසන් තරග සඳහා තේරීපත්ව සිටි බැවිනි. පිරිමි අවසන් මහා තරගය තරග වට 3-0ක් ලෙස කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය ජය ගත්තේ සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයට අනුශූරතාව හිමිකර දෙමිනි. කාන්තා අවසන් මහා තරගයේදී තරග වට 3-0 ක් ලෙස සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයට කාන්තා අංශයේ අනුශූරතාවයෙන් සෑහීමට පත්වීමට කටයුතු සලසාලමිනි. 

මෙලෙස දින 4ක් පුරා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවති අතිශය තරගකාරී වොලිබෝල් තරගාවලිය අවසන් වූයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයින්ටද ක්‍රීඩාශීලී දින කිහිපයක් විවර කරදෙමිනි. තරගාවලියේ තොරතුරු වාර්තා කිරීම හරහා ඔබට සමීප වීමට හැකිවීම පිළිබඳව සහ ඔබ වෙතින් ලැබුණු සියලු ප්‍රතිචාර වෙනුවෙන් MoraSpirit අප සැම හෘද්‍යාංගමව ස්තූතිවන්ත වෙමු.


Want to keep in touch with ongoing university sports news?
SUBSCRIBE
to our email newsletter now.

Comments