කැළණියට සහ කොළඹට පෙරලිකාර ජයක්. මොරටුවට රග්බි කිරුල අහිමිවෙයි.

කැළණියට සහ කොළඹට පෙරලිකාර ජයක්. මොරටුවට රග්බි කිරුල අහිමිවෙයි.

නව ජයග්‍රාහකයින් සොයාගිය තරග මාලවකට අති උද්වේගකර තරග මාලාවක් මෙවර SLUG තරග බිමෙන් අත්විදින්නට ලැබුණි. අද දින රග්බි බිමේ උරින් උර ගැටුණේ පේරදෙණිය කණ්ඩායමත් ඔවුන් සමග කොළඹ කණ්ඩායමත් , මොරටුව කණ්ඩායමත් ඔවුන් සමග කැළණිය කණ්ඩායමත් ය. 36-14 ලෙස කොළඹ කණ්ඩායමත් 23-15ලෙස ඉතා තියුණු තරගයකින් පසු කැළණිය  කණ්ඩායමත් ජයපැන් බොන්නට සමත් වුණි.

-පේරාදෙණිය/කොළඹ අවසන් පූර්ව තරගය-

මුල් භාගයේදී ප්‍රවර්ථන සහිත උත්සාහක දිනුමක් ලබා ගැනීමට දෙපිලම සමත් වෙද්දී තවත් ප්‍රවර්ථන රහිත උත්සාහක දිනුමක් ලබාගනිමින් කොළඹ ක්‍රීඩකයන් විවේකයට පෙර ලකුනු පුවරුව තමන් යටතට ගැනීමට සමත් වූණි

දෙවන භාගයේදි කොළඹ ක්‍රීඩකයන් තරගය තම අණසකට යටත් කරගත් අතර ඔවුන් ප්‍රවර්ථන සහිත උත්සාහක දිනුම් දෙකක් ලබා ගත් අතර පේරාදෙණිය කණ්ඩායමට එක සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයක් පමනක් ලබා ගැනීමට කොළඹ ක්‍රීඩකයන් ඉඩ ලබා දුණි.

අවසානයේ ලකුණු පුවරුව 36-14 ලෙස කොළඹ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කලේය.

මෙවර නැගී එන රග්බි කණ්ඩායමක් ලෙස කොළඹ කණ්ඩායම හදුන්වා දියහැකි අතර,ආරම්භයේ පටන් එක ලෙස ජවය පවත්වා ගනිමින් තරග කල ඔවුන් අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලදි.

-මොරටුව/කැළණිය අවසන් පූර්ව තරගය-

මුල් භාගයේ සිටම ආක්‍රමණශීලී තරග රටාවක් පෙන්නුම් කල මොරටුව ක්‍රීඩකයන්  ප්‍රවර්ථන රහිත සාර්ථක උත්සහක දිනුමක් ලබා ගත් අතර.කැළණි ක්‍රීඩකයන් දඩුවම් පහර දෙකක් පමණක් ලබා ගනිමින් විවේකයට ප්‍රථම 06-05 ලෙස පෙරමුණ ගන්නට සමත් වුණි.

දෙවන භාගයෙදි කැළණි කණ්ඩායමේ සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයක් සහිත උත්සහක දිනුම් දෙකක්ද දඩුවම් පහරක්ද වාර්ථා කරමින් මොරටුව කණ්ඩායමට අභියොගයක් එල්ල කලද නොනැවතුනු මොරටුව ක්‍රීඩකයින් සාර්ථක උත්සාහක දිනුම් දෙකක් ලබා ගත් අතර ඒවා සාර්ථකව ප්‍රවර්ථනය කරගත නොහැකි වීම නිසා තරගය 23-15 ලෙස ජය ගැනීමට කැළණි ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණි.  

2011 න් පසුව අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කිරීමේ භාග්‍ය රග්බි දැවැන්තයන් වන මොරටු ක්‍රීඩකයන් අතින් ගිලිහී යන අතර මෙවර SLUG රග්බි තරග බිමේ අලුත් කණ්ඩායම් දෙකක් රග්බි මිණි කිරුලට සූදානමින් පෙලගැසී සිටී.


Want to keep in touch with ongoing university sports news?
SUBSCRIBE
to our email newsletter now.

Comments