MoraSpirit සමූහය සහ ක්‍රීඩාවට ලබැඳියාව​

MoraSpirit සමූහය සහ ක්‍රීඩාවට ලබැඳියාව​

වචනානුසාරයෙන්ම The Spirit of University Sports යන්න තේමාව කරගනිමින් MoraSpirit සමූහය 2009 වර්ෂයේදී මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය මූලික කරගනිමින් ආරම්භ කරන ලද අතර මේ වන විට අඛණ්ඩව දස වසරකට අධික කාලයක් විශ්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා සංස්කෘතිය නව මානයකට රැගෙනයමින් අතිශය සාර්ථක අන්දමින් කටයුතු කිරීමට ‘MoraSpirit සමූහය’ වන අපි සමත් වූ වග සාඩම්බරයෙන් දැනුම්දීමට කැමැත්තෙමු. ලංකාවේ ඉහළින්ම වැජඹෙන තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය වන කීර්තිමත් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂයන් විසින් විෂය පරිභාහිර කටයුත්තක් ලෙස පවත්වාගෙන යන මෙම MoraSpirit සමූහය මේ වනවිට අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා (Inter University Games / SLUG) අවසානයේ දක්ෂතා ඇගයීමේ උළෙලක් (Awarding Ceremony) සිදුකරන එකම සමූහය ලෙස විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාව කෙරෙහි සමාජයේ අවධානයක් හිමිකරගැනීමට සමත්ව තිබීම සතුටට කරුණකි. සාමාජිකයින් සියයකට අධික ප්‍රමාණයකින් සමන්විත මෙම MoraSpirit ව්‍යූහය “News Operation, Editorial, Creative Design, Marketing, Web and Technology, Human Resources, Special Project, Cooperative Development ආදී අංශ රැසක දායකත්වයෙන් උසස් කළමණාකාරිත්වයක් යටතේ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ විෂය ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන අතරතුර සිය කාර්යය උසස් අන්දමින් සිදුකිරීමට හැකිවීම ඇගයිය යුතුම කරුණකි. සමූහය තුළ විධිමත්ව එක් එක් අංශ වෙත පැවැරී ඇති කාර්යභාරයන් එම අංශ වෙත කෙරෙන ගෞරවණීය ඇගයීමත් සමග කෙටියෙන් මෙලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

News Operation - අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා ඉසව් වල වැදගත්ම කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් එක් එක් ක්‍රීඩා ඉසව් පිළිබඳ සජීවී තොරතුරු හඹායමින් එම තොරතුරු ප්‍රේක්ෂකයා වෙත සැනින් එසැනින් විකාශයන් සිදු කිරීමට සෘජුවම දායක වනු ලබයි. සෑම තරඟයකම ඡායාරූප ලබාගනිමින් ( Photography crew) එම විශේෂ අවස්ථා විචිත්‍රවත් ආකාරය ප්‍රේක්ෂකයා වෙත සමීප කිරීමේ පෙරගමන්කරු වශයෙන් News Operation අංශය ක්‍රියා කරනු ලබයි.

Editorial - ක්‍රීඩා ඉසව් වලට අදාල සජීවී තරඟ විස්තර මෙන්ම සෑම තරඟයකම අවසානයේ දී සිදු කරන තරඟ සමාලෝචන පිලිබඳ ලිපි සම්පාදනය සිදු කිරීම මෙන්ම ක්‍රීඩා ඉසව්වක් ආරම්භවීමට ප්‍රථම පසුගිය වර්ෂ වල ජයග්‍රාහයන් සහ විශේෂ අවස්ථා සමාලෝචනය කිරීමද සිදුකරයි.මීට අමතරව කාලීන ක්‍රීඩා තොරතුරු පිකිබඳ ලිපි සම්පාදනය කරමින් මේ වන විට ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල යන භාෂා ද්විත්වයෙන්ම Editorial අංශය ස්වකීය කාර්යභාරය මනාව ඉටුකරනු ලබයි.

Creative Design - සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරනු ලබන තරඟ විස්තර විකාශයන් සහ යාවත්කාලීන කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය නිර්මාණාත්මක මුහුණත් නිර්මාණය කිරීම සහ විවිධ ඉසව් සඳහා අවශ්‍ය නිර්මාණාත්මක දායකත්වය දැක්වීමෙන් සමූහයේ වැඩ කටයුතු සඳහා ඉහළින්ම දායක වනු ලබයි.

Marketing - සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුකරන තරඟ විකාශයන් සම්බන්ධීකරණය සිදුකිරීම මෙන්ම සියලුම ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා සෘජුවම සිය දායකත්වය සපයනු ලබයි.මීට අමතරව MoraSpirit සමූහය තුළ සාමාජිකයින් සඳහා සිදු කරනු ලබන වැඩමුළු (WorkShop) සංවිධානය කිරීමේ කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.

Web and Technology - MoraSpirit සමූහය සතු ඉහළම වත්කමක් වශයෙන් හැඳිවිය හැකි “ MoraSpirit Website” හි පාලනය භාරව කටයුතු කරයි. පුවත් එකතු කරමින් මෙය යාවත්කාලීන කිරීම සහ ඊට අදාල මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.

Human Resources - සියයකට අධික MoraSpirit සාමාජිකයින් සමූහය නිසි පරිදි නිරීක්ෂණය කරමින් මානව කළමනාකරණ කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. මීට සමගාමීව සාමාජිකයින්ගේ හැකියාවන් ඇගයිමට ලක් කරමින් ඔවුන් උද්‍යෝගිමත්ව තබාගැනීමේ කාර්යයෙහි නිරතවනු ලබයි. එමෙන්ම නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු සිදුකිරීම මෙම අංශය හටතේ සිදුකරනු ලබයි.

Special Projects - MoraSpirit සමූහයේ අරමුණු කරා යන ගමනේ ක්‍රීඩාව මෙන්ම ක්‍රීඩාවෙන් මදක් පරිබාහිරව සිදු කරනු ලබන විශේෂ ඉසව් වල මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකිරීමට දායකවනු ලබයි. ‘Spitzer’ වැනි අලංකාර ඉසව් සංවිධානය කිරීමේ වගකීම දරනුයේ මෙම අංශය විසිනි.

Cooperative Development - වර්තමානය වනවිට MoraSpirit සමූහය සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් ව්‍යාපාරික අනුග්‍රහය දක්වන LSEG Technology ආයතනය සමග මෙන්ම විවිධ ඉසව් වලට සම්බන්ධ අනෙකුත් ව්‍යාපාරික සහකරුවන් සමග සියලුම සම්බන්ධීකරණ කටයුතු මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩාව ඉහළම ප්‍රමිතියට ඔසවා තැබීම, බුද්ධිමත් හා ගුණගරුක විශ්වවිද්‍යාල උපාධි අපේක්ෂකයින් බිහිකිරීම, ක්‍රීඩාවන් විසින් පෝෂණය කරන ලද විනයගරුක බවක් ඇති කිරීම සහ බලධාරීන්ගේ සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ පාර්ශවයන්ගේ උනන්දුව ක්‍රීඩාව වෙත යොමු කිරීම යන ස්වකිය දැක්ම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය තුළින් ඔබ්බට ව්‍යාප්ත කරමින් මේ වන විට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා ඉසව් වල පුවත් වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්ව ඇති Moraspirit සමූහය වන අපි ඉදිරියටත් ස්වකීය කාර්යය මනාව ඉටුකරන්නට උසස් අන්දමින් කැපවී සිටිමු.


Want to keep in touch with ongoing university sports news?
SUBSCRIBE
to our email newsletter now.

Comments