කොළඹ,මොරටුව​,කැළණි විශ්ව විද‍‍්‍යාලවලට ජය​, පේරෙ-සබරෙ උණුසුම් නිමාවක්

කොළඹ,මොරටුව​,කැළණි විශ්ව විද‍‍්‍යාලවලට ජය​, පේරෙ-සබරෙ උණුසුම් නිමාවක්

ක්‍රීඩාව යනු අවසන් මොහොත තෙක්ම අත් නොහැරිය යුතු දෙයක් බවට කදිම උදාහරණයක් උණුසුම් වූ SLUG තරග බිමෙන් දක්නට ලැබුණි.

අද දින රග්බි බිමේ උරින් උර ගැටුණේ එහි ශූරතාවයකට හිමිකම් කියන මොරටුව කණ්ඩායමත් ඔවුන් සමග යාපනය කණ්ඩායමත් , අනුශූරතාවයකට හිමිකම් කියන පේරාදෙණිය කණ්ඩායමත් ඔවුන් සමග සබරගමුව කණ්ඩායමත් ය.

ලකුණු සමවී පසුව අතිරේක ලකුණු මගින් 2-1 ලෙස පේරාදෙණිය කණ්ඩායමත් 34-12 ලෙස මොරටුව කණ්ඩායමත්ජ යපැන් බොන්නට සමත් වුණි.

-පේරාදෙණිය/සබරගමු අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය-

මුල් භාගයේදී පේරාදෙණිය කණ්ඩායම ප්‍රවර්ථන රහිත උත්සාහක දිනුම් දෙකකුත්,සබරගමුව කණ්ඩයම එකකුත් ලගා කරගැනීමට සමත්විය. විවේකයට ප්‍රථම ලකුණු පුවරුව පේරාදෙණිය කණ්ඩායමට වැඩි වාසි දෙමින් 10-05 ලෙස සටහන් වුණි.

දෙවන භාගයේදි සබරගමු ක්‍රීඩකයන් තරගය තම අණසකට යටත් කරගත් අතර ඔවුන් ප්‍රවර්ථන රහිත උත්සාහක දිනුමක් ලබා ගත් අතර පේරාදෙණිය කණ්ඩායමට එක ලකුණක හෝ පහස එහිදී නොලැබිණි.

තරගය සම තත්වයේ පැවති නිසා දඩුවම් පහර මගින් ජයග්‍රහනය තීරණය කෙරිණි.එහිදී දෙවන දඩුවම් පහර සාර්ථක කරගත් ශේන් පෙරේරා පේරාදෙණි කණ්ඩායමට සිනහ කදුළු රැගෙන එන ලදි.

-මොරටුව/යාපනය අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය-

මුල් භාගයේ සිටම ආක්‍රමණශීලී තරග රටාවක් පෙන්නුම් කල මොරටුව ක්‍රීඩකයන් මුල් භාගයෙදී සාර්ථක ප්‍රවර්ථන සහිත උත්සහක දිනුම් දෙකකුත් ප්‍රවර්ථන රහිත උත්සහක දිනුම්කුත් ලබාගත් අතර යාපනය ක්‍රීඩකයන් එක් උත්සහක දිනුමකින් මුල්භාගයේ ලකුණු රැස් කරනු ලැබුවා.

දෙවන භාගයෙදි මොරටුව කණ්ඩායමේ ප්‍රරවර්ථන නොමැති උත්සහක දිනුම් තුනක් වාර්ථා වූ අතර යාපනය කණ්ඩායමෙන් සාර්ථක ප්‍රවර්ථන සහිත උත්සහක දිනුමක් පමනක් වාරතා වූ අතර එය තරගයේ මොරටුවේ ලකුණු පුවරුවට හානි කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වුනේ නැහැ.තරගය අවසානයේ 34-12 ලෙස එම තරගය මොරටුවට ජය දෙමින් අවසන් විණි.


කැළණි-රුහුණු/ කොළඹ-ජපුර තරග ආරම්භ වූයේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම තරගය ජයගෙන රග්බි මිණි කිරුලට අඩියක් පෙරට තබන අදිටනින්‍ ය.

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය 27-12 ක් ලෙසත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය 41-06 ලෙසත් තරග ජයගෙන ජයපැන් බොන්නට මෙහිදී සමත් වුණා.

-කැළණි,රුහුණු රග්බි පළමු අර්ධ අවසන් ගැටුම-

ආක්‍රමණශීලී කැලණි ක්‍රීඩකයින් තරගයේ ලකුණු හඹායෑම ආරම්භ කල අතර අනර්ඝ උත්සාහක දිනුමකින් ප්‍රථම ලකුණ රැස් කරගන්නා ලදි.එහි ප්‍රවර්තනය සාර්ථක නොවූ අතර.රුහුණු ක්‍රීඩකයින් ඊලග මොහොතේදි සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයක් සහිත විශිෂ්ඨ උත්සාහක දිනුමක් ලබා ගන්නා ලදි.තරගයේ උණුසුම වැඩි කරමින් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වූ කැළණි ක්‍රීඩකයන් සාර්ථක උත්සහක දිනුමක් ලබාගන්නා ලදි. පළමු විවේකයට ප්‍රථම 10-07 වශයෙන් කැළණියට වැඩි වාසි අත්කර දෙමින් ලකුණු සටහන දිස්වුණි.

දෙවන භාගය ආරම්භයේදි කැලණි ක්‍රීඩකයන් සාර්ථක ප්‍රවර්තනයක් සමග උත්සාහක දිනුමක් ලබාගත් අතර නොනැවතුනු ඔවුන් තවත් උත්සාහක දිනුමක් ලබාගත් අතර එය සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයක් තෙක් ගෙන ඒමට නොහැකි වුණි.යලි ක්‍රියාත්මක වූ රුහුණු ක්‍රීඩකයන් උත්සාහක දිනුමක් ලබාගත්තත් එහිදීද සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයක් ලබාගැනීමට ඔවුන්ට නොහැකි වුණි.තරගයේ අවසාන භාගයේදි කැළණි ක්‍රීඩකයන්ගේ සාර්ථක උත්සහක දිනුමක් සමගින් තරගය 27-12 ලෙස නිමාවුණි.

-කොළඹ -ජපුර දෙවන අර්ධ අවසන් ගැටුම-

තරගය පටන් ගත් සැනින් පිට පිටම ප්‍රවර්ථන රහිත සාර්ථක උත්සාහක දිනුම් දෙකක් ලබා ගත් කොළඹ ක්‍රීඩකයින්. තුන්වැන්නේදී සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයක් සහිත උත්සාහක දිනුමක් ලබාගන්නා ලදි.මුල් භාගය අවසන් වන විට ජපුර කණ්ඩායමට කිසිදු ලකුණක පහස විදින්නට අවස්ථාව ලබා නොදීමට කොළඹ ක්‍රීඩකයන් වගබලාගත් අතර 22-0 ලෙස පලමු විවේකයට ප්‍රථම ලකුණු පුවරුව දිස්වුණි.

දෙවන භාගයේදි යලි ක්‍රියාත්මක වූ කොළඹ ක්‍රීඩකයන් 

සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයක් සහිත උත්සාහක දිනුමකු දෙකකුත්,ප්‍රවර්ථන රහිත උත්සාහක දිනුමකුත් ලබාගත් අතර, ජපුර ක්‍රීඩකයන්ට දඩුවම් පහර දෙකක ලකුණුවලින් සෑහීමකට පත්වන්න සිදුවුණි. තරගය 41-06 ලෙස අතිවිශිෂ්ඨ ජයක් ලබා ගැනීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම සමත් වුණි.Want to keep in touch with ongoing university sports news?
SUBSCRIBE
to our email newsletter now.

Comments