තුරඟ තරඟ පිටියේ දී ජපුර ජය ඝෝෂා නගයි.
Featured

තුරඟ තරඟ පිටියේ දී ජපුර ජය ඝෝෂා නගයි.

තුරඟ තරඟ පිටියේ දී ජපුර ජය ඝෝෂා නගයි.

Kelaniya break title drought in style at Police Park!
Events

Kelaniya break title drought in style at Police Park!

Several weeks of high intense rugby came to a head at the Police Park grounds on the 16th of December as the top 4 teams of the Inter University Rugby Championship would battle it out for one final time, this time for all the marbles.

Japura and Mora beat the rain and their opponents to advance to a final matchup
Events

Japura and Mora beat the rain and their opponents to advance to a final matchup

It was the Universities of Moratuwa and Sri Jayawardenapura who overcame their respective opponents in the Inter University cricket semifinals to set up a blockbuster final clash.

Japura and Kelaniya to play in Rugby Finals
Birmingham Watch

Japura and Kelaniya to play in Rugby Finals

At the end of two high-octane semifinals in the Inter-University Rugby Championship, the University of Sri Jayewardenepura and the University of Kelaniya will play for the mantle of the Inter-University Rugby Champions.

සුගතදාස බිමේදි සබර සහ ජපුර කරට කර සටනක
Events

සුගතදාස බිමේදි සබර සහ ජපුර කරට කර සටනක

පලමු දිනයේ සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය ලබා ගත් විශිෂ්ට ප්‍රවේශයට අභියෝගයක් එල්ල කරමින් ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම දෙවන දිනයේ පළමු ඉසව් පහෙන්ම රන් පදක්කම් තම විශ්ව විද්‍යාලයට දිනා දීමට සමත් විය.

Sabra dominate day one at the Sugathadasa Stadium
Events

Sabra dominate day one at the Sugathadasa Stadium

The Sabaragamuwa University of Sri Lanka kept up their dominant performance from 2019 all the way into 2022 as they once again performed the best out of all the other teams on show at the Inter University Athletics Championships.

Japura, Mora and Colombo advance in dual tennis success
Events

Japura, Mora and Colombo advance in dual tennis success

"Only those who dare to fall greatly, achieve greatly". This quote comes to mind as aspiring university teams took their place on the Colombo Gymkhana Club as they set on their quest for a place in the semifinals of the Inter University Tennis Championship.

Japura Shuttlers Clinch Double Championship with Outstanding Display
Events

Japura Shuttlers Clinch Double Championship with Outstanding Display

The University of Sri Jayawardenapura clinched a double title win at the Inter University Badminton Championships played out at the University of Kelaniya gymnasium.

Ruhuna, Sabaragamuwa, Jaffna and Japura collect crucial victories
Birmingham Watch

Ruhuna, Sabaragamuwa, Jaffna and Japura collect crucial victories

The Inter University Rugby Championship kicked off with a bang with the first match being a close encounter played between the University of Ruhuna and the Uva Wellassa University at the Colombo University Grounds.

සරසවි බිමෙන් පොදුරද මඩුළු සිහිනයට පියනගන යකඩ තරුණිය - ශ්‍රීමාලි සමරකෝන්
Birmingham Watch

සරසවි බිමෙන් පොදුරද මඩුළු සිහිනයට පියනගන යකඩ තරුණිය - ශ්‍රීමාලි සමරකෝන්

“කාන්තාවකට කළ නොහැක්කක් නොමැත.” යන වදන් පෙලට නැවුම් අරුතක් එක් කරමින් බර ඉසිලීමේ ක්‍රිඩාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ජාත්‍යාන්තර කෙලි බිම තුළද තම දස්කම් විදහා දක්වමින් මේ වන විට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙහි අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වන ඇය නමින් ශ්‍රීමාලි සමරකෝන්. ඇය සමඟ MoraSpirit අප සිදු කළ කතා බ